Ketuta Alexi-Meskhishvili Cologne 2015

From the album since 2010